Cal Ricard, 2018

Rubí, Espanya

Acadèmic. Quatre mesos.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Valles.
Condicionament de l'Espai Urbà: Isabel Vega.
Equip: Albert València, Marc Laudo, Carlos Jiménez


Es projecta un recorregut accessible a partir de rampes al voltant del jardí per fer accessibles les dues plantes del seu habitatge unifamiliar. El nou sistema de rampes part d'una triangulació que condueix l'aigua de la pluja fins a un dipòsit. 

El projecte també realitza un estudi sobre la vegetació autòctona adequada per als diferents ecosistemes del jardí i genera tres espais diferents, un més proper a l'habitatge, un de transició entre la casa i l'hort, i un altre per al propi hort.

Plagues

Estratègia de protecció de l'hort enfront les plagues.

Ocells

Refugi en els arbres, alguns dels quals són preexistents al projecte.

Mosquits

Estratègia de protecció de l'habitatge enfront als mosquits.

Aigua

Estratègia de drenatge de l'agua dela pluja de forma sostenible.

Odoo • Text and Image
Odoo • Text and Image