Museu de la Memòria de Bogotà [MoMoB], 2018

Bogotà, Colòmbia

Acadèmic. Quatre setmanes.
University of Illinois at Urbana-Champaign.
ARCH 571: Aaron Brakke.
Equip: Rachel Sloan, Carlos Jiménez


El Museu de la Memòria de Bogotà es concep com un centre cultural que albergarà exposicions que narren la història de la migració humana amb èmfasi en les narratives més recents de la migració forçada, la qual ha augmentat dràsticament la quantitat de persones afectades i la urgència de tractar l'assumpte.

El desafiament és crear un projecte arquitectònic que pugui albergar: un conjunt divers d'artefactes i exhibicions multimèdia que expliquin la història, un vestíbul, laboratoris i aules, un teatre, moll de càrrega, estacionament, serveis i oficines administratives. 

2018 - Nominació al Edward C. Earl Prize


0. Enfonsar el carrer 

Logo Demo              
1. Volum Inicial

Logo Demo
2. Alineació amb l'Avinguda El Dorado
Logo Demo
3. Enfonsar el volum 

Logo Demo
4. Sostre sobre el carrer

Logo Demo
5. Coberta verda -
Espai públic
Logo Demo


Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text