Portafoli, 2019

Portafoli en Arquitectura

Acadèmic. Quatre mesos.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.
PFG: Joan Curós, Miguel Usandizaga.
Individual


El portafoli acadèmic és un document el qual expressa el meu coneixement i evolució com a estudiant d'arquitectura, amb l'exposició d'alguns projectes dels quals representen la meva manera de projectar i pensar en arquitectura.

En aquest llibre, de format 24 x 16,5 cm, intento reflectir la meva evolució i els trets més característics dels meus projectes, els quals són el treball en equip, la llibertat creativa dins l'ordre per projectar i la curiositat per aprendre a fer coses noves.

El document comença reflectint les aficions i alguns moments que m'han fet seguir aquest camí en la meva vida, els quals són la informàtica; el bàsquet i viatjar, i com els valors apresos d'aquests m'han afectat a l'hora de realitzar els meus projectes.

Es tracta d'un document estructurat en tres parts: una primera exposant la meva definició d'arquitectura, segons els valors propis; una segona part amb la recopilació de projectes amb una breu introducció i les imatges més característiques d'aquests, i finalment, la informació personal.

Projectes inclosos:

Casa en Aigufreda

Maple & Elm, 2019  

Projecte de fusteria

Peça de mobiliari dissenyat per a la Casa a Aiguafreda i construït en fusta al Woodshop de la Universitat d'Illinois.


Casa en Aigufreda

Casa a Aiguafreda, 2019 

Aiguafreda, Espanya

Es projecta un habitatge unifamiliar de dues plantes a Aiguafreda com a segona residència personal.


MoMoB

Museu de la Memòria de Bogotà [MoMoB], 2018

Bogotà, Colòmbia

El Museu de la Memòria de Bogotà es concep com un centre cultural que albergarà exposicions que narrin la història de la migració humana amb èmfasi en les narratives recents de migració forçada.


Estratos de Colombia

Estrats de Colòmbia, 2018

Urbana, Illinois, Estats Units

Peça creada per a l'exposició "Endless Journey" que tracta sobre la migració forçada. La maqueta és la peça central de l'exposició que tracta sobre la migració forçada dins de Colòmbia.

Salvem Collserola

Salvem Collserola, 2018

Sant Cugat, Espanya

Es planteja la construcció d'un corral d'ovelles que serveixi com a equipament de prevenció activa contra incendis per Collserola arran dels incendis recents en altres grans parcs naturals.

Cal Ricard

Cal Ricard, 2018

Rubí, Espanya

Es projecta un recorregut accessible a partir de rampes al voltant del jardí per accedir a les dues plantes de la casa, generant així un nou jardí per a l'habitatge.

Confluencias

Confluèncias, 2017

Barcelona, Espanya

Confluències es concep com un referent dins de l'àmbit del co-housing. El projecte busca tant acollir a la cooperativa Coop de Falç, com als antecessors de la parcel·la com són l'escola Cintra, les pistes esportives municipals, així com recuperar el mercat exterior que preexistia anteriorment.